Med eller uden startkomma? Det er et godt spørgsmål. Det pragmatiske svar er at der er valgfrihed hvis bare du gør det konsekvent. Det kritiske svar er at kommategnet er for vigtigt til bare at være en ukritisk markering af afsnit mellem hovedsætninger og ledsætninger. Jeg synes kommaer skal sættes i forhold til tekstens betydning, dvs. uden startkomma. I tre små blogindlæg vil jeg gerne argumentere for at droppe startkommaer. Dette indlæg er det første.


Sætningen i dette eksempel kan have flere betydninger, afhængigt af hvordan den læses.

Betydning 1: Maden smager ikke af noget fordi Knud ikke formår at få maden til at smage af noget.

Betydning 2: Maden smager af noget, måske ligefrem af meget, fordi Knud ikke kan lave mad. Denne sætning skal læses med en vis grad af ironi og med tryk på ordene så det. Et komma før så det kan være med til at forstærke denne betydning.

Hvis du vælger at sætte startkomma før ledsætninger, skal kommaet sættes uanset hvilken betydning sætningen skal læses med. Kommaet sættes ene og alene for at adskille hovedsætning og ledsætning.

Selvom du skal være konsekvent i dit valg af komma, med eller uden startkomma, har du stadig valgfrihed i dette eksempel. Ved at vælge uden startkomma har du mulilighed tydeliggøre hvordan du vil have sætningen skal læses.

Ved betydning 1 skal du droppe startkomma, medmindre ledsætningen skal læses som en henkastet/uddybende kommentar. Det kaldes en parentetisk ledsætning.

Ved betydning 2 skal du sætte startkomma fordi ledsætningen er parentetisk, en ironisk kommentar/pointering af at maden faktisk smager af meget.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt en ledsætning er parentetisk eller ej, kan du lave et altså-TJEK.

Hvad er et altså-TJEK?

Indsæt ordet altså lige efter kommaet og afgør hvad der fungerer bedst for den pågældende ledsætning. Hvad lyder mest rigtig? Med eller uden altså? Kommaet gør at parentetiske ledsætninger ofte får større betydningsvægt.

Jeg håber at eksemplet har gjort dig klogere på startkommaer … med eller uden. Min opfordring er:

Drop startkommaer før ledsætninger! Mit kommaliv er blevet lettere.

Sig JA TAK til min nyhedsmail og få besked når der er nye opslag på www.steendorumlu.dk

NYHEDSMAIL - JA TAK >

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.