KOMMASKOLE | Hovedsætning eller ledsætning? IKKE-prøven

Hvis du har valgt at droppe startkommaer før ledsætninger er det altafgørende at du kan adskille ledsætninger fra hovedsætninger. Det letteste er at bruge IKKE-prøven. Indsæt ordet IKKE i sætningen. Hvis IKKE kan placeres før udsagnsleddet, er det en ledsætning. Hvis IKKE kan stå efter udsagnsleddet, er sætningen en hovedsætning. IKKE før udsagnsled = ledsætning IKKE efter udsagnsled = hovedsætning Du kan bruge andre biord end IKKE. Fx aldrig, gerne, altid, sjældent. Hvis der allerede står et andet biord end IKKE i sætningen, kan du bare skifte det ud med IKKE.   Eks.: ”Knud elsker (IKKE) at finde på nye … Læs resten af KOMMASKOLE | Hovedsætning eller ledsætning? IKKE-prøvendette opslag.